Orderstatus
Dagelijks bereikbaar op:
015 - 29 56 13

Mijn account

Meld je aan met je inloggegevens of maak een nieuw account aan
Als je uitlogt, worden om veiligheidsredenen alle niet-opgeslagen projecten en je winkelwagen verwijderd.

Duurzaamheid blijft focus in de toekomst

Duurzaamheid heeft zich bij CEWE op verschillende vlakken stevig verankerd. Maar om een pionier te worden die alleen duurzame producten aanbiedt, moeten we nog veel stappen zetten. En dat op verschillende niveaus. Alleen zo kunnen we de duurzaamheid van onze producten – van productie tot logistiek – verbeteren.

Klimaatneutraal tegen 2045

Ook CEWE maakt zich zorgen over de klimaatveranderingen. Daarvoor hebben we in 2015 twee langetermijndoelen opgesteld die we tegen 2025 willen verwezenlijken:

  • De directe en indirecte uitstoot als gevolg van onze activiteiten met 50 procent verminderen
  • De indirecte uitstoot die verband houdt met onze activiteiten, maar er niet worden door veroorzaakt, met 25 procent verminderen

Op deze manier werken we actief mee om de ambitieuze doelen van het Klimaatakkoord van Parijs (2015) te behalen: namelijk de wereldwijde uitstoot met 55 procent te verlagen tegen 2030, tot zelfs met 100 procent tegen 2050. CEWE wil al tegen 2045 een klimaatneutraal bedrijf worden.