Bij CEWE zijn we ons sterk bewust van onze ecologische verantwoordelijkheid richting mens en milieu; de aarde en haar natuurlijke bronnen zijn immers kostbaar en moeten goed beschermd worden. Dat we die verantwoordelijkheid uiterst serieus nemen, komt onder andere tot uiting in het feit dat al onze producten uitsluitend gemaakt worden met FSC goedgekeurde materialen. Deze materialen worden gewonnen zonder de bossen van onze aarde te schaden. Daarnaast ondersteunt CEWE goede doelen die streven naar het beschermen van de natuur. Een van die goede doelen is het Kasigau Corridor REDD+-project in Kenia. Afgelopen zomer bracht een aantal internationale CEWE collega’s een bezoek aan dit project. Zij delen hun belevenissen graag met jou middels een boeiend reisverslag.

Wildlife Works
Op maandag 17 juli landden Sylwia Gawlitza (Head of Environment, Chemistry and Quality in Kozle, Polen), Sven-Olaf Huth (Head of Environment and Supply chain management in München), Libor Rambousek (Technical Director in Praag) en Matthias Hausmann (Director of Environment and Chemistry in Oldenburg) vroeg in de ochtend op het vliegveld van Mombasa. Ze werden vergezeld door Robert Köstner van Climate Partner, de organisatie die ervoor zorgt dat CEWE haar producten klimaatneutraal kan afdrukken. De reis naar Kenia was voor onze collega’s allesbehalve een snoepreisje: eenmaal geland wachtte hen namelijk een vol programma, zodat ze in vijf dagen zoveel mogelijk van het werk van Wildlife Works konden ervaren.

Wildlife Works is de achterliggende organisatie van het Kasigau Corridor REDD+-project, het project dat door CEWE wordt ondersteund. Wildlife Works is in 1997 opgericht en is gebouwd op een simpel, maar krachtig idee: als je bedreigde diersoorten wilt beschermen, moet je de behoeften van die diersoorten in evenwicht brengen met de behoefte aan werk voor de mensen die de omgeving met de wilde dieren delen. Door de mensen in die omgeving duurzame economische voordelen te bieden die de biodiversiteit behouden – in plaats van de omgeving beschadigen – hoopt de organisatie de balans tussen het leven van mens en dier te herstellen. Het mes snijdt binnen de projecten van Wildlife Works dan ook aan twee kanten: de mensen in het gebied krijgen de kans om door middel van alternatief werk te streven naar een beter leven, waardoor ze hun kinderen kunnen voeden en naar school brengen. Aan de andere kant wordt de natuur beschermd en blijft de biodiversiteit behouden.

Het REDD+-project
Met het Kasigau Corridor REDD+-project wordt 200.000 hectare aan droogland bos in het zuidoosten van Kenia beschermd. Deze bossen zijn gelegen tussen twee nationale parken, Tsavo-Oost en Tsavo-West. Het gebied zelf is niet aangemerkt als Nationaal Park – waardoor de bossen en het wildlife dat er woont geen economische voordelen (zoals toerisme) bieden voor de lokale bevolking. Daar komt bij dat de bevolking in het gebied groeit, maar de landbouwopbrengsten steeds verder teruglopen, als gevolg van de klimaatverandering. Om alle monden van de lokale bevolking te kunnen voeden, is er behoefte aan meer landbouwgrond. Veel van het droogland bos in het gebied wordt daarom platgebrand voor landbouwactiviteiten. En of het teruglopen van de oogst nog niet voldoende is, krijgen de boeren ook nog eens te maken met de wilde dieren in het gebied, die de gewassen opeten of platlopen. Om die reden zijn er veel stropers actief in het gebied, die de wilde dieren in het gebied doden. Kortom; dier en mens leven er in conflict met elkaar. Met het REDD+ project wil Wildlife Works ervoor zorgen dat het conflict door de lokale bevolking van het gebied wordt erkend, maar bovenal dat ze het gezamenlijk aanpakken en oplossen. Een van de methodes om het probleem aan te pakken, is door middel van zogeheten CO2-compensaties. Door de talloze projecten van Wildlife Works worden CO2-compensaties gegenereerd. Deze CO2-compensaties worden verkocht aan internationale bedrijven, die daarmee kunnen aantonen dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de inkomsten uit de verkoop van deze CO2-compensaties, profiteert de lokale bevolking van het gebied op haar beurt weer.

Een verslag van dag tot dag
Gedurende hun vijfdaagse rondreis door Kenia heeft het team van CEWE de mogelijkheid gehad om de diversiteit van de projecten van Wildlife Works te ervaren. De organisatie focust zich, in de projecten die zij ondersteunt, op vijf verschillende aspecten: water, onderwijs, gezondheid, mens-wildlife conflicten en overheid. Elk Wildlife Works project heeft raakvlak met een van deze aspecten.

Dag 1
Na een vermoeiende vlucht werd het CEWE team op het vliegveld van Mombasa verwelkomd door hun chauffeur van die week: Josfat. Josfat zou het team die week van afspraak naar afspraak brengen, wat nog een hele uitdaging bleek te zijn op de vaak slechte wegen van Kenia. Tijd om bij te komen van de reis was er niet voor het team. Die ochtend stond er namelijk direct een bezoek aan een drukkerij, een zeepfabriek, een naaifabriek en een kinderopvang in de plaats Maungu op het programma – allemaal initiatieven en organisaties die worden ondersteund door Wildlife Works.

De middag werd gebruikt om het werk, de organisatie en de structuur van het bedrijf Wildlife Works te bespreken. Ook werd het programma voor de komende dagen samengesteld.

Dag 2
De volgende dag stond een bezoek aan de Basket Weaver Group op het programma; een groep vrouwen die manden vlecht en verkoopt. De vrouwen hadden hun gevlochten manden uitgestald op een veldje achter een basisschool. Nog voordat het CEWE team een stap uit de auto kon zetten – laat staan de mogelijkheid had om de vrouwen te begroeten – werden ze door de directeur van basisschool uitgenodigd om zijn school ook met een bezoek te vereren. Na een gesprek met de directeur van de school, was het dan eindelijk tijd om de zelfgemaakte manden van de vrouwen te bewonderen. Zowel de school als de vrouwen maakten veel indruk op het team van CEWE en daarom werden hier 200 CEWE balpennen achter gelaten evenals een heuse Bundesliga voetbal voor de school.

De groep vervolgde hun programma met een bezoek aan de Buguta Disabled Group. Deze school heeft een zogeheten Rock Catchment in hun nabijheid, die met de steun van Wildlife Works is gebouwd. In een Rock Catchment, dat wordt gemaakt uit rotswand, wordt regenwater opgeslagen op een zeer inventieve manier. Zelfs in zeer droge tijden kunnen de Rock Catchments de Buguta Group voorzien van drinkwater. In de middag stond een bezoek aan de Bugutu Secundary School op het programma, waar onze collega’s een klas bezochten van zo’n vijftig zestienjarige jongens. Het team was verbaasd over hoe stil, respectvol en dankbaar de jongens waren over het feit dat ze naar school konden om te mogen leren. Het motto van de school: we shape our own destiny. Men is zich er enorm van bewust dat onderwijs de sleutel tot verbetering is. Maar omdat de overheid in Kenia per school slechts een paar leraren betaald, kan er geen vrij onderwijs gegeven worden. Het geld van Wildlife Works wordt hier dan ook enorm goed besteed.

Dag 3
Op de derde dag van hun bezoek brachten onze collega’s van CEWE een bezoek aan een aantal kassen in de buurt van het hoofdkantoor van Wildlife Works. Deze kassen hebben in de Keniaanse hitte natuurlijk geen glazen dak nodig om warmte te creëren, maar zijn toch voorzien van schermen en schermdeuren. Dat stelt de tuinders namelijk in staat om de insecten op een biologisch verantwoorde manier te reguleren. In de kassen worden verschillende plantenprojecten uitgevoerd. Zo worden er inheemse gewasplanten gekweekt, ter ondersteuning van lokale gemeenschappen. Ook wordt onderzocht in hoeverre bepaalde gewassen zich kunnen aanpassen aan het lokale klimaat, om op die manier een voedselverscheidenheid te kunnen creëren op de lange termijn.

Het team van CEWE bracht nog een bezoek aan de boomkwekerij waarmee de herbebossingprojecten worden ondersteund, waarna de reis van die dag werd vervolgd naar een ander interessant project: dat van de Neema Women Group. Deze vrouwen maken papier van, jawel, olifantenpoep. Wat een beetje vreemd is, is dat hiervoor een behoorlijke hoeveelheid water nodig is – iets dat natuurlijk enorm schaars is in Kenia. Matthias stelde dan ook direct voor om cascadewas te gebruiken, zoals wij bij CEWE doen voor het maken van fotopapier. Wie weet helpt deze tip de vrouwen op weg om ook dit proces nog beter af te stemmen op de aanwezige middelen.

Na een lunch op het hoofdkantoor van Wildlife Works had het team een lang en interessant gesprek met Erik Sagwe en acht van zijn rangers. Erik heeft in totaal 103 rangers in dienst, met dank aan de hulp van Wildlife Works. Deze rangers patrouilleren in de Kasigau corridor en beschermen de wilde dieren tegen stropers. Ook het kalmeren van boze boeren, van wie het gewas is vertrapt door olifanten, behoort tot hun werkzaamheden (en uitdagingen). De rangers worden geworven onder de lokale bevolking en vervolgens opgeleid tot ranger. Juist omdat zij vaak (goede) contacten hebben met de mensen in de omgeving, kunnen zij een belangrijke rol spelen in de mens-wildlife problematiek én bovendien de banden met Wildlife Works als organisatie versterken.

Dag 4
Op dag vier van de trip bezocht het team Bernard Amakobe, een van de wetenschappelijke collega’s in het project. Een interessant bezoek, waar het team meer hoort over de manier waarop de effecten van het project worden gemeten. Zo wordt onderzocht of de biodiversiteit in het gebied daadwerkelijk verbeterd door de activiteiten van Wildlife Works en wat de sociale effecten van het werk zijn. Zo meten de onderzoekers hoe de levensstijl van de plattelandsgemeenschap zich ontwikkeld, door middel van regelmatige bezoeken aan de lokale bevolking en enquêtes onder 200 huishoudens in het gebied. De biodiversiteitcontroles worden uitgevoerd door de watergaten te tellen en door de verscheidenheid in diersoorten te meten.

Het volgende punt op de agenda van het CEWE team, was het bijwonen van een audit van drie vegetatiecontrollers. Op basis van een zeer gedetailleerde steekproef werden de prestaties gemeten van elke boom en struik binnen het monstergebied van 0,1 hectare. Alleen op die wijze kan de biomassa geëvalueerd worden en daarmee de hoeveelheid gesekwestreerde koolstof.

Van een vegetatie audit ging het team naar een politiek geladen bezoek – tja, onze CEWE collega’s moesten af en toe wel even schakelen – aan de chef van Mwatate: Mayor Ronald M. Mwakio. De man is verantwoordelijk voor het welzijn van 12.000 mensen in het gebied. Het CEWE team werd getrakteerd op een uitgebreide politieke toespraak, waarbij het behoud van de natuur maar kort aan de orde kwam. Al gauw bleek dat Mr. Mwakio het vergroten van de welvaart als zijn belangrijkste doel ervoer – ook als dat ten koste zou gaan van de natuur. Het team van CEWE greep de opmerking met beide handen aan om te benadrukken dat het ‘koolstofgeld’ alleen ten goede komt aan projecten die de natuur respecteren en verbeteren – en dat Mr. Mwakio zijn politieke werk daar dan ook maar beter op kon richten. Laten we hopen dat deze politiek belangrijke man dit in zijn achterhoofd houdt.

Dag 5
De laatste dag werd eveneens goed besteed. In de ochtend werd het bezoek aan de Wildlife Works projecten geëvalueerd met de organisatie. De zebra’s en waterbuffels werden gedag gezegd en in de middag stond er nog een laatste bezoek op het programma. Ditmaal werd een biologische houtskoolfabriek bezocht, eveneens een organisatie die wordt ondersteund door Wildlife Works. Het houtskool dat in deze fabriek wordt geproduceerd wordt namelijk gebruikt door Keniaanse gezinnen om mee te koken. Door dit en daarmee wordt onverantwoord vernietigen van de bossen weer tegen gegaan.

Conclusie
Na vijf intensieve dagen vol indrukken was het tijd om weer naar huis te vliegen. Het internationale CEWE team heeft hun tijd in Kenia goed besteed en was onder de indruk van de omvang van het project en de betrokkenheid en leergierigheid van de mensen die zich voor het project inzetten. Wildlife Works is een organisatie die echt goede dingen doet, waar de mens, maar ook en vooral de natuur beter van wordt.

Vanuit CEWE België zijn we blij dat we een project als het REDD+-project mogen ondersteunen; het geld wordt hier echt op een zeer duurzame manier besteed!